böcek ilaçlama

Böcek İlaçlama

Her türlü ev ve işyerlerinin optimal böcek ilaçlama işlemi için bocekilaclamax hizmetinizde. Resmi kurumların ilaçlanması, bankaların ilaçlanması, otel ilaçlamaları gibi faaliyetler ile sürekli irtibat kurulan bir yer olan Gaziantep ilaçlama her şekilde elinden gelen çabayı göstermektedir.

Bahçelerden tutun da kapalı mekanlara kadar her yer insanlar için önemli ve birinci dereceden hayatlarını sürdürdükleri yerlerdir. Onun için buraların haşere ve kemirgen gibi insana zararlı şeylerden korunması icap etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından, tüm İstanbul’da böcek ilaçlama hizmeti verilmektedir.


İstanbul Böcek İlaçlama

İstanbul böcek ilaçlama, istenilmeyen haşere ve kemirgenlere karşı yapılan bir mücadeledir. Bu yüzden istenmeyen, insanlara, hayvan ve bitkilere zarar verdiği kabul edilen canlıları yok etmek ya da onlara zarar vermek üzere çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu işlevi, istenmeyen canlıları azaltarak, fonksiyonlarını durdurarak, onları ortamdan uzaklaştırarak ya da yok ederek yerine getirirler. Daha önceleri yapılan ilaçlamalar pestisit yani haşerekıran olarak adlandırılmaktaydı. Ancak bu ilaçlar, günümüzde canlıkıran olarak da adlandırılmaktadır. Söz konusu tarif artık hafızalara yerleşegelmektedir. Ama yine de böcek ilaçlama buna göre toplumda daha fazla kullanılmaktadır. Günümüzde ilaçlama faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır.

Haşerekıran terimi yalnızca zararlı canlıların yok edildiği herkes tarafından bilinmektedir. İlaçlamada kullanılan maddeler, sadece etken maddeye verilen bir isim değildir. Etken madde ve ona eklenen inert maddeden oluşan preparatın adıdır. İnert maddeler, etkisiz madde olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu etkisizlik canlıkıran etkinliğinin olmadığı anlamını taşımaktadır.

İlaçlamalar değişik özelliklerine göre sınıflandırılabilirler. Bunlar; ilaçlamanın etkili olduğu canlıya göre, İşlevlerine göre, etken maddenin kimyasal tipine göre, dayanıklılık sürelerine göre, etki ettikleri gelişim evrelerine göre ve kullanımlarına göre çeşitli gruplandırmaya tabi tutmak mümkündür.

Böcek ilaçlamaların gereklilik duyulduğu alanlar ise şöyledir; İnteksisitler (Böcekkıranlar): Karınca sinek, hamam böceği, sivrisinek gibi böcekleri öldüren kimyasallardır. Herbisitler (Otkıranlar): Yabani otları, tarımsal zararlı bitkileri, yosunları öldüren ot öldürücülerdir. Fungusitler (Mantarkıranlar): Bitkisel hastalık mantarları gibi mantarlara karşı kullanılan kimyasallardır. Rodentisitler (Kemiricikıranlar): Fare gibi kemiricilere karşı kullanılan kimyasallardır. Akarisitler (Akarkıranlar): Keneler, halı böcekleri, toz böcekleri gibi akarlara karşı kullanılan kimyasallardır. Pisisitler (Balıkıranlar) : Balık öldürücü canlıkıranlardır. Avisitler (Kuşkıranlar): Kuş öldürücü canlıkıranlardır. Nematositler (Solucankıranlar): Nematodları öldüren kimyasallardır. Mollususitler (Yumuşakçakıranlar): Yumuşakçalara karşı kullanılan canlıkıranlardır.

...